Povežite se z nami

spletni magazin o hrani, naravi, turizmu in zabavi

Valvasor 2020

Valvasor 2020

Tri stoletja in tri desetletja so minila od izdaje za naš narod enega najbolj pomembnih del. Leta 1689 je v Nürnbergu izšla obširna enciklopedija današnje Osrednje Slovenije, tedanje avstrijske vojvodine Kranjske. Napisana v nemščini, da bi bila dosegljiva kar najširšemu bralstvu, enciklopedija obsega petnajst tematskih poglavij s 3532 stranmi, povezanih v štiri obširne knjige.

Poleg pripovedi o življenju v naših krajih konec sedemnajstega stoletja, je knjiga opremljena s preko petsto grafikami, mnoge je narisal Valvasor sam. V enajsti knjigi je Valvasor opisal tudi tristo najpomembnejših trgov, mest, gradov in samostanov ter mnoge opise opremil s slikami.

Danes, v letu 2020, je čas vitezov, knezov in tujih vladarjev davno minil. V naši deželi smo svoj gospodar, hlapci nikomur, z lastno usodo v svojih rokah. Čeprav nismo enotni, nas združuje kultura, jezik in skupen prostor, v katerem stojimo in obstajamo. V duhu Valvasorja, ki ni bil učenjak, se 331 let kasneje odpravljamo na iste kraje in pripovedujemo iste zgodbe.

To je Valvasor 2020, naš poskus, da 25 krajev iz Slave vojvodine Kranjske povežemo z istimi točkami v Republiki Sloveniji. Da nadaljujemo zgodbe, ki jih je začel Valvasor in jih nadgradimo po svojih najboljših močeh. Da bi bilo naše delo dostopno kar najširšemu občinstvu, je spisano povsem v slovenščini v duhu in slogu našega vzornika z gradu Bogenšperk.

Valvasor 2020 | seznam prispevkov

Na vrh