Povežite se z nami

spletni magazin o hrani, naravi, turizmu in zabavi

Grad Vrhkrka | Falajfl na obisku

grad, Vrhkrka, izlet
Na tem mestu je pred pol tisočletja stal stolp iz kamenja, ki je varoval bližnji izvir reke Krke (Foto: Falajfl)

Kraji

Grad Vrhkrka | Falajfl na obisku

V Suhi krajini, tik nad izvirom potoka Poltarica, je nekoč stal grad. O gradu samem je danes znanega bolj malo, saj od poslopja na gričku Gazdnik ni kaj dosti ostalo. Danes o gradu pričajo le še zgodovinske listine in krajevna imena. Vseeno smo se povzpeli na griček, ki je imel v preteklosti pomembno strateško vlogo.

grad, Vrhkrka, izlet

Grad Vrhkrka na Valvasorjevi upodobitvi. Stari grad se nahaja levo od novega poslopja gradu, ki stoji med obema izviroma reke Krke.

Grad nad izvirom Krke

Reka Krka in potok Poltarica izvirata le nekaj sto metrov narazen ob samem pričetku Suhe krajine. Ker se toka združita tako kmalu po izviru, sta nekdaj oba nosila isto ime, Krka. To je lepo razvidno tudi iz Valvazorjevega bakroreza, na katerem je upodobil graščino. Tako je grad Vrhkrka tudi dobil svoje ime, saj je stal vrh izvira reke Krke.

Lokacija za postavitev nad izvirom je očitna. Utrdba je varna pred napadi iz doline, v zaledju pa jo varujejo gozdovi in težko prehoden teren. Hrati grad varuje tudi edini vodni vir v Suhi krajini. Planota, ki sestavlja ta del Dolenjske, je izrazito zakrasela. Razen Krke v celotnem območju ni drugih površinskih rek, redki studenci pa hitro poniknejo pod površje. Tako je bila v sušnih časih Krka edini vir vode, na katerega so se prebivalci lahko zanesli.

Zaradi slabih tal je od celotnega območja Suhe krajine obdelanih le dobra desetina zemljišč. A ker tamkajšnja tla vsebujejo veliko vsebnost železove rude, sta se tu razvila industrija in fužinarstvo. Železarski obrati so tu delovali še v devetnajstem stoletju.

grad, Vrhkrka, izlet

Pot do gradu vodi nad izvirom Poltarice in istoimenske jame. Naprej je pot težje prehodna, a ne preveč zahtevna. (Foto: Falajfl)

Plemeniti Krčani

Utrdba je vrh skale nad Poltarico stala že v prazgodovini. V času antike je blizu tekla pomembna prometnica, po kateri so se dobrine zlivale v Rim. Grad Vrhkrka je bil zgrajen mnogo kasneje in je bil verjetno naseljen dobrega pol tisočletja. Čeprav nekateri viri govorijo o pozidavi že v enajstem stoletju, je v prvih virih omenjen šele v petnajstem stoletju.

To seveda ne pomeni, da grad ni stal prej. Vsaj leta 1323 so omenjeni člani družine Gurck iz Vrhkrke, kar pa ne pomeni nujno, da je grad vrh Gazdnika takrat tudi zares stal. Grad je bil najverjetneje žrtev kratke vojne med Celjskimi grofi in krškim škofom Janezom Schallermannom. Škof seveda ni gospodoval iz farne cerkve v bližnji Krki, pač pa v več sto kilometrov oddaljeni Krki na Koroškem, kjer je bil sedež krške škofije.

Čeprav je bila vojna kratkotrajna, je Habsburžanom in njihovim zaveznikom prizadejala mnoge poraze. Uničeni ali požgani so bili mnogi gradovi, med njimi leta 1437 tudi Vrhkrka. Grad je stal na poti mogočne vojske Celjanov, na čelu katere je bil sloviti grof Jan Vitovec, ki se je v slovensko pripovedništvo zapisal kot pošastni Pegam.

grad, Vrhkrka, izlet

Pogled na ostanke nekdanjega obzidja neposredno nad vhodom v jamo Poltarica, ki se skriva pod kamnito steno na desni strani fotografije (Foto: Falajfl)

Od trdnjave do trnja

Grad Vrhkrka je bil obnovljen, a časi rodbine Gurck so se bližali koncu. Zadnji član rodbine, Rutleb Gurck, je umrl leta 1438, grad pa je še istega leta prešel v roke njegovega nečaka, Janeza Mauchauerja. Šest let kasneje je lastništvo formalno obeležil tudi habsburški cesar Friderik III. Habsburški. Janez je grad sicer obnovil, vendar ne na skali, pač pa v nižini med obema izviroma Krke. Že takrat se je ohranil le obrambni stolp, ki je služil kot del obrambnega zidu nižinskega gradu Krka. Takšnega je dve stoletji kasneje zabeležil tudi Valvasor v svoji topografiji gradov na Kranjskem. Že v tistem času je bil prvotni grad le ruševina, kar je poudaril tudi Valvasor, ki je stolp upodobil brez strehe in z velikimi razpokami.

Tudi kasnejša stoletja Vrhkrki niso prizanesla in stari stolp so posestniki porabili kot kamnolom za gradnjo gospodarskih poslopij. Danes so vidni le najbolj bledi obrisi grajskih sten, ki zgolj namigujejo na lokacijo in obseg starega gradu, zgrajenega na skali vrh izvira Krke.

grad, Vrhkrka, izlet

Iz doline danes o nekdanjem gradu ni moč niti slutiti. Nekdaj pa se je iznad smrek na desni strani fotografije dvigal visok stolp, ki je nudil odličen pregled nad širšim območjem. (Foto: Falajfl)

Falajfl na obisku

Slovenske dežele so posejane z gradovi, preko katerih so oddaljeni zemljiški posestniki v srednjem veku bdeli nad svojim premoženjem. Čeprav so že dolgo tega izgubili svojo veljavo, so se mnogi gradovi ohranili do danes. Tudi v Suhi krajini smo jih obiskali že kar nekaj: od razmeroma ohranjenega gradu Žužemberk do zaraščene Soteske in skoraj popolnoma uničenega Šumberka. A z izjemo Motniškega gradu na tako dodobra propadel grad še nismo naleteli. Brez izdatnih zgodovinskih pričevanj bi nas le težko prepričali, da je tu kdajkoli stala utrdba.

A grad je stal in po svoje stoji še danes. Srednjeveške utrdbe vrh težko dostopnih skal so že v poznem srednjem veku izgubile svoj pomen. Plemiči so se preselili na ravnice v bolj udobne in prijetne dvorce. Posestvo Vrhkrka je nadaljevalo svoje poslanstvo, menjavalo lastnike in se vse bolj drobilo. Danes na mestu gradu stoji vasica Gradiček. Zagotovo so mnoga od starejših poslopij, ki so v uporabi še danes, zgrajena s kamenjem, uplenjenim z razvalin nekoč mogočnega gradu Vrhkrka.

Lokacija gradu Vrhkrka na zemljevidu

Gregor je prekaljen pisun, ki je svojo novinarsko pot začel že v osnovni šoli kot založnik, urednik in edini novinar 'Špas revije'. Kasneje je pisal za razne publikacije, kot so Joker in Moj mikro, včasih povsem pomotoma.

Kliknite za komentiranje

Zapiši odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Več v ... Kraji

Reklamno sporočilo

Priljubljene objave

Reklamno sporočilo

Najnovejše na Falajflu

Falajfl na Facebooku

Na Falajflu si preberi več o

Na vrh