Povežite se z nami

spletni magazin o hrani, naravi, turizmu in zabavi

Dvorec Goričane | ujeto v objektiv

Dvorec Goričane stoji na ravnici blizu sotočja rek Save in Sore pri Medvodah (Foto: Falajfl)

Kraji

Dvorec Goričane | ujeto v objektiv

Na ravnici ob sotočju rek Sore in Save stoji čudovit dvorec Goričane. Udoben in razkošen dvor, zgrajen v sedemnajstem stoletju, odraža modo časa, v katerem je nastal. Zemljiški posestniki so v tistem času množično zapuščali obrambne gradove ter si gradili udobna domovanja bližje prometnim povezavam. Podobno kot v bližnji Valburgi, je v hribih za Goričanami nekdaj stal srednjeveški grad, od katerega do danes ni ostalo veliko.

dvorec-gricane-foto09

Z dvorca Goričane se odpirajo čudoviti pogledi na grad posestva Smlednik (Foto: Falajfl)

Srednjeveški grad Goričane

Prvi grad v Goričanah je bil zgrajen na bližnjem hribu. Tu severno obrobje Polhograjskih Dolomitov prehaja v ravnico, ki sta jo s plodno zemljo zravnali reki Sora in Sava. Stari grad Goričane je nadziral kmetije na desnem bregu Save, podobno kot je to počel grad Smlednik na levem bregu le pet kilometrov severo-vzhodneje.

Srednjeveški grad bi lahko stal že v desetem stoletju, ko se omenja plemič Pribislav. Ta je od cesarja Otona III. prejel posestva pri Medvodah. Prvi zapisi o gradu segajo v dvanajsto stoletje, ko je posest v dar prejel stiški samostan. O zgodovini gradu je pisal tudi Valvazor, čeprav je bil v njegovem času že v ruševinah. Grad je bil do leta 1418 posest Ortenburžanov. Tega leta je umrl zadnji moški dedič linije, njihove posesti pa so dedovali Celjski grofje.

Celjski grofje posesti niso uživali dolgo. Že leta 1456 je bil v Beogradu umorjen zadnji pripadnik moške linije Celjskih, Ulrik II. Po krajši vojni za nasledstvo so njihove posesti, tudi grad Goričane, prišle v last Habsburžanov. Ti so za pridobljene posesti v Goričanah kmalu našli nove lastnike.

dvorec-gricane-foto14

Današnji dvorec Goričane sega v leto 1641 (Foto: Falajfl)

Cerkveno gospostvo Goričane

Rimsko-nemški cesar Friderik III. Habsburški je leta 1461 ustanovil ljubljansko škofijo. Novoustanovljena škofija je od cesarja v dar prejela tudi posest v Goričanah, vključno s Starim gradom. Novi lastniki so imeli grad v posesti šele pol stoletja, ko ga je leta 1511 razdejal rušilni potres. Čeprav je cerkev grad obnovila, ni nikoli več doživel stare slave. Ko je stoletje kasneje, leta 1613, grad razdejal še požar, so ga upravniki zapustili. Požar naj bi zanetila strela.

Takratni ljubljanski škof, Tomaž Hren, se ni odločil za obnovo gradu. Dvorec na današnjem mestu je šele leta 1641 pričel graditi novoustoličeni škof Oton Friderik Buchheim. Gradnja je trajala tri leta, objekt pa je bil postavljen na rahli vzpetini nad reko Soro. Bližnje ruševine srednjeveškega gradu so graditelji uporabili kot kamnolom, kot je bilo tedaj v navadi.

dvorec-gricane-foto11

Osebni grb kardinala Rodeta (levo) in nadškofije Ljubljana (desno) nad vhodom dvorca Goričane (Foto: Falajfl)

Deželni dvorec Goričane

Ljubljanski škofi so posestvo pogosto zastavljali ali ga dajali v zakup. Sredi osemnajstega stoletja je posestvo obsegalo dobrih 362 kmetij ter je predstavljalo pomemben vir prihodka ljubljanskih škofov. Dvorec, postavljen v sedemnajstem stoletju, se do danes ni ohranil. Prvotno je imel dvorec Goričane vhod skozi stolp na zahodnem delu objekta. Ohranil se je le obzidan park, ki je imel v tistih časih vodnjak z vodometom.

Prvih večjih prezidav je bil dvorec Goričane deležen stoletje kasneje. V času škofa Ernesta Amadeja grofa Attemsa je dvorec dobil novo podobo. Takrat je poslopje dobilo nov trakt, osrednji del pa je pridobil nadstropje. Zadnji večji predelavi je bil dvorec priča v tridesetih letih devetnajstega stoletja, ko je dobil današnjo podobo. V tistem času so podrli oba stranska trakta, zahodni trakt pa je bil znižan za nadstropje.

dvorec-gricane-foto01

Dvorec Goričane, fotografiran s severne strani. Na levi sta vidna stolpiča, vhod v dvorec pa je z desne (Foto: Falajfl)

Dvorec Goričane v dvajsetem stoletju

Posest Goričane je ostala v lasti ljubljanske škofije do 8. oktobra 1941. Celotno posest so zasedli nemški okupatorji. Med vojno je bilo na posesti urejeno zbirno taborišče za slovenske izgnance. Po vojni je bil dvorec nacionaliziran, leta 1964 pa je v stavbi pričel delovati posebni oddelek Muzeja neevropskih kultur. Ta muzej je hranil vrsto zgodovinskih in etnoloških zbirk z vseh celin.

Zaradi skromnih sredstev, ki jih je država namenjala vzdrževanju dvorca, je ta vztrajno propadal. Muzej je za svoje zbirke našel bolj primerne prostore v Ljubljani in zapustil grad. Cerkev je v denacionalizacijskem postopku terjala vrnitev posestva v naravi že leta 1993, postopek pa je bil zaključen šele leta 2007. Kasneje je bil objekt v celoti saniran in pripravljen za rezidenco slovenskega kardinala Rodeta, katerega grb krasi vstopni portal dvorca.

dvorec-gricane-foto18

Dvorec v jesenskih barvah (Foto: Falajfl)

Falajfl na obisku

Dvorec Goričane je eden najlepših in najbolje obnovljenih baročnih dvorcev pri nas. Stoji na odlični lokaciji v bližini Ljubljane, a vendar smo nanj skoraj v celoti pozabili. Vseeno nas je spomin na nek grad na vrhuncu jeseni pripeljal na sotočje Save in Sore, kjer smo kmalu uzrli grad.

Žal nas med obiskom niso pričakali odprtih rok. Zaradi sodnih sporov je grad zaprt za javnost, pogled nanj pa zakriva visoka in nič kaj fotogenična ograja. Objekt je varoval prijazen, a strog varnostnik, ki nam je dal vedeti, da vstop v stavbo ni mogoč. Zato smo počeli, kar Falajfl počne najbolje in objekt fotografirali z vseh zornih kotov. Žal kaj več v jeseni dvajseto osemnajstega ni bilo mogoče. Upajmo, da se bodo v bodoče razmere izboljšale in si bo dvorec Goričane moč ogledati tudi iz notranjosti.

Lokacija dvorca Goričane na zemljevidu

Galerija fotografij dvorca Goričane

Gregor je prekaljen pisun, ki je svojo novinarsko pot začel že v osnovni šoli kot založnik, urednik in edini novinar 'Špas revije'. Kasneje je pisal za razne publikacije, kot so Joker in Moj mikro, včasih povsem pomotoma.

Kliknite za komentiranje

Zapiši odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Več v ... Kraji

Reklamno sporočilo

Priljubljene objave

Reklamno sporočilo

Najnovejše na Falajflu

Falajfl na Facebooku

Na Falajflu si preberi več o

Na vrh